Sekoitusten seuraaminen

Shuffle Tracking

Blackjackin sekoitusten seuraamismenetelmä on hieman vanhentunut, eikä siten todennäköisesti kovinkaan hyödyllinen oikeissa kasinoissa eikä Internetissä. Menetelmää voidaan siitä huolimatta käyttää sellaisissa Blackjack -peleissä, joissa ei käytetä nykyaikaisia sekoitusmenetelmiä (kuten “Big C Cut” -tapaa tai automaattisia sekoituslaitteita).

Tekniikkaa ei kuitenkaan kannata kokonaan hylätä, sillä saattaa olla, että joskus havaitset olevan oikean tilanteen käyttää menetelmää, ja saatat mahdollisesti pystyä käyttämään sitä hyväksesi. Sekoitusten seurantaa ei ole todennettu, eikä se ole tieteellinen menetelmä, ja se sisältää enemmän pelaajan arvauksia kuin konkreettisia tosiasioita.

Menetelmä on sen varassa, että pelaaja seuraa, missä kohden korkeat kortit kulkevat sekoituksen ajan ja ennakoi siten oikein, missä kohden kortit ovat ja sitten jakaa pakan itselleen eduksi. Tämä menetelmä on vaikea hallita ja kaikkein taitavimmatkin ovat parhaiden arvaustensa varassa.

Sekoitusten seuranta ei toimi Blackjackin online-peleissä, koska inhimillistä tekijää tai inhimillisen erehdyksen mahdollisuutta ei ole; Internetin satunnaislukugeneraattorit sekoittavat kortit täydellisesti. Ei ole mitään mahdollisuuksia nähdä, mihin kohtaan pakkaa kortti asettuu, ei siis mitenkään voi tietää eikä edes arvioida umpimähkään, missä osassa pakkaa kortti on.

Korttien seuranta ei ole niin yksinkertaista, jos kasino, jossa pelaat, käyttää menetelmää pakan jakamisesta puoliksi, tunnetaan myös nimellä “The Big C”. Kasinon käyttäessä tätä menetelmää pakka puolitetaan keskeltä, tavallisesti sen tekee satunnainen pelaaja, ja jaetaan sitten kohti pakan viimeistä kolmannesta jakokorttiin saakka, peli alkaa, kun jakokortti on saavutettu, eikä korttienjakolaitteesta enää jaeta enempää kortteja tässä vaiheessa.

Koko korttienjakolaitetta ei pelata loppuun käyttämällä yllä mainittua puolitusmenetelmää: Jos käytetään kuutta pakkaa, saattaa olla, että kokonaista kahta pakkaa ei pelata ollenkaan.

Koska Blackjackin pelaajien on käytettävä eliminointiprosessin antamia tietoja tätä hyvin perusstrategiaa käytettäessä, menetelmästä tulee täysin hyödytön, sillä puolitusmenetelmä saa aikaan sen, että käytännöllisesti katsoen on mahdotonta määrittää, mitä kortteja pakassa on jäljellä. Tämä menetelmä on myös käyttökelvoton useimmissa suurissa tai nimekkäissä kasinoissa, sillä niissä käytetään automaattisia sekoituslaitteita.

Blackjackin pelaajat saattavat kuitenkin haluta pitää sekoitusten seurannan mielessään, sillä koskaan ei tiedä, milloin saattaa tulla vastaan peli, jossa kortit sekoitetaan käsin. Muista kuitenkin silloinkin, että sekoitusten seuranta sisältää yhtä paljon arvaustyöskentelyä kuin tieteellisiä tosiseikkoja. Sekoitusten seuranta on sen varassa, mihin kohtaan pakkaa kortit päätyvät, edellyttäen, että ne ennakoidaan oikein. Tulos riippuu pitkälti kunkin jakajan henkilökohtaisesta tyylistä ja tavoista.