Blackjack – A Winner’s Handbook

Blackjack - A Winner’s Handbook

Jerry L. Patterson julkaisi kirjan ‘Blackjack: A Winner’s Handbook’ alun perin vuonna 1977, mutta siitä on myöhemmin otettu kolme uutta tarkistettua painosta, mukaan lukien sen uusin painos vuodelta 2001. Uusimpaan painokseensa Patterson on ottanut mukaan online-kasinojen näkökulman, sillä niissä tarjotaan Blackjackin peluuta yli kaksi kertaa enemmän kuin oikeissa kasinoissa yksinomaan Amerikassa. Kirjoittajan mielestä se oli pakollinen osa hänen kirjansa Blackjack: A Winner’s Handbook päivitystä, sillä kirjan päätavoitteena on aina ollut opettaa lukijalle, kuinka voittaa kunakin aikana vallitsevassa Blackjack -peliympäristössä.

Blackjack: A Winners’s Handbook sisältää useita korttienlaskentatekniikoita sekä käänteislaskentajärjestelmän (count-reverse) kappaleissa 14 ja 15. Patterson esittelee myös ajatuksen korttien kasautumisesta (‘card-clumping’), henkisestä läpimurrosta useimmille Blackjackin pelaajille, joiden korttienlaskentastrategiat ovat menneet pieleen siitä alkaen, kun kasinot ovat aloittaneet sattumanvaraisemman korttien sekoittamisen. Tämä ajatus herättää myös suuren innostuksen Pattersonin teoriaa sekoitusten painottumista (shuffle-bias) kohtaan, joka löytyy kappaleesta 7.

Blackjack: A Winner’s Handbook tarjoaa kaikentasoisille Blackjackin pelaajille paljon tietoa – ei ainoastaan innokkaille Blackjackin harrastajille, jotka jo hallitsevat aiemmat voittojärjestelmät ja -tekniikat, kuten korttien laskemisen. Rahanhallintavinkkejä löytyy kappaleesta 11 ja vinkkejä itsensä hallinnasta kappaleista 12 ja 16. Itsensä hallitseminen on tärkeämpää kuin Blackjackin vasta-alkajat voivat luulla. Näin ollen kirjan teksti on korvaamatonta.

Patterson kuvaa ammattilaisten peluuta kappaleissa 17 ja 18. Jokaisen innokkaan Blackjackin harrastajan on syytä lukea ne. Vaikka monilla Blackjackin pelaajilla on omat ajatuksensa täydellisestä panostusstrategiasta, Jerry Patterson esittää loistavan Takedown-panostusstrategian kappaleessa 13.

Kirjassa Blackjack: A Winner’s Handbook esitetään kiistelty ajatus nimeltä TARGET 21 (kohteena 21, jonka on kehittänyt Eddie Olsen). Se on Blackjack -strategia, joka ei perustu laskemiseen. Siinä Blackjackin pelaajat jaetaan kahteen ryhmään – ‘perinteisiin’ pelaajiin ja ‘uuden ajan’ pelaajiin. Perinteiset pelaajat ovat niitä, jotka yhä käyttävät Blackjack -strategioina korttien laskemista ja olettavat voittavansa ajan mittaan, kun taas uuden ajan pelaajiksi määritellään pelaajat, jotka kehittyvät Blackjack -pelin mukana sen muuttuessa ajan kuluessa ja jotka etsivät voittoja lyhyellä aikavälillä. Vaikka Pattersonin TARGET 21 -järjestelmästä on mielenkiintoista lukea, Blackjack -asiantuntijat ovat usein kutsuneet sitä liian epätieteelliseksi.

Vaikka vuoden 1977 alkuperäistä ja vuoden 1991 jälkipainosta teoksesta Blackjack: A Winner’s Handbook on usein mainittu puutteelliseksi, paikoin sekoittavaksi ja jopa epätäydelliseksi joiltakin hienoimmilta yksityiskohdiltaan – Patterson itse merkitsi paperiliittimillä suurin piirtein joka 2. tai 3. sivun, joilla hän havaitsi olevan lyönti- tai painovirheitä tai muita virheitä – uusin painos vuodelta 2001 esittelee paljon tarkemman (ja paremmin editoidun) version. Lyhyesti sanottuna – älä ostaa vanhaa painosta, osta uusi!